Nabízíme všem studentům kompletní realizaci maturitního plesu za velmi výhodných cenových podmínek oproti konkurenčním agenturám. Jak to? Na rozdíl od agentur jsme firma, zabývající se technickým zabezpečením a produkční činností a jako taková firma jsme vlastníky techniky, tedy se stáváme přímým dodavatelem téměř všech námi nabízených služeb, čímž vypadává mezičlánek (agentura) mezi realizací a studenty. Tímto způsobem jsme schopni zrealizovat Váš ples až o 50% levněji oproti agenturní konkurenci.